Предлагаме монтаж

Може да има неточности в цените поради променливия пазар - точна цена след разговор с консултант тел: 0877753538

Общи условия

на договор за покупко-продажба на стоки чрез https://handybanya.bg/

I. Общи положения

Чл.1. Hacтoящитe Общи ycлoвия (ОУ) ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy „ХЕНДИ БАНЯ” ООД, с ЕИК: BG 205350298, със седалище и адрес на управление: гр. СОФИЯ, бул. „Възкресение” №1, представлявано от Митко Пламенов Боюклиев, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ПРОДАВАЧ и потребителите нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия https://handybanya.bg/, нapичaни пo-дoлy Клиенти, при покупка на стоки от посочената платформа.

Чл. 2. Общите условия определят правата, задълженията и отговорностите на Продавача и Клиент по договора за покупко-продажба на стоки чрез плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия https://handybanya.bg/, наричана Онлайн магазина.

II. Данни за Продавача

Чл.3. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

 • Haимeнoвaниe нa ПРОДАВАЧА: „ХЕНДИ БАНЯ” ООД;
 • ЕИК: BG 205350298;
 • Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гр. София, бул. „Възкресение” №1;
 • Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: гр. София, бул. „Възкресение” №1;
 • Дaнни зa ĸopecпoндeнция: тел. +359 899 096 333 ; имейл: info@handybanya.bg

III. Дефиниции

Чл.4. При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще се разбират със следните значения:

 • Общи условия (ОУ) – означава настоящите Oбщи условия на договора за покупко-продажба, уреждащи правоотношенията между „ХЕНДИ БАНЯ” ООД и Клиентите на плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия https://handybanya.bg/ при покупка на стоки;
 • Онлайн магазин – е платформа за електронна търговия достъпна на интернет адрес https://handybanya.bg/ , чрез която Клиент сключва договор за покупко-продажба на стоки с ПРОДАВАЧА, като предложението за сключване на договора се изпраща от Клиента чрез https://handybanya.bg/, а приемането се осъществява чрез потвърждаване на Поръчката на Клиентя от ПРОДАВАЧА;
 • Сайт - означава уебсайтът находящ се на интернет адрес https://handybanya.bg/;
 • ПРОДАВАЧ – „ХЕНДИ БАНЯ” ООД, в качеството му на продавач по договора за покупко-продажба на стоки сключен чрез Онлайн магазина;
 • Клиент– физическо или юридическо лице, поръчващо стоки и сключващо, в качеството му на купувач, договори за покупко-продажба на стоки чрез Онлайн магазина;
 • Стока – вещ, продавана, поръчвана и купувана чрез Онлайн магазина;
 • Страни – по договора за покупко-продажба на стоки сключен чрез Онлайн магазина;
 • Поръчка – е индивидуална заявка от Клиент, чрез попълване на електронна форма на https://handybanya.bg/, представляваща предложение за сключване на договор за покупко-продажба на избрани от Клиента стоки чрез Онлайн магазина;
 • Наложен платеж – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ);
 • Лични данни – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
 • Потребителски профил – е уникален профил на Клиента в Онлайн магазина, създаден след регистрация чрез въвеждане на имейл адрес и парола за достъп, избрани от Клиента. Профилът дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните въведени при регистрация, да прави Поръчки за покупка на стоки и да променя паролата си за достъп. Създаването на Потребителски профил е по желание на Клиента;
 • Регистриран потребител – клиент, който е създал Потребителски профил и ползва този профил при ползване на Сайта. Регистрацията е по желание на Потребителя;
 • Имейл – електронна поща;
 • ДДС – означава данък добавена стойност по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • ЗЕТ – означава Закон за електронната търговия;
 • ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите;
 • ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни;
 • ЗПУ – означава Закон за пощенските услуги;

Чл. 5. За неуговорените в тези ОУ понятия се прилага Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и законодателството на Република България.

IV. Характеристики на Онлайн магазина

Чл.6. Онлайн магазинът e платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес https://handybanya.bg/, чрез която Клиент има възможност да сключва договори за покупко-продажба на стоки предлагани от Продавача, включително и следните възможности:

 1. да извърши регистрация и да му бъде създаден уникален потребителски профил с определени от него имейл адрес и парола за достъп;
 2. да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. да сключва договори за покупко-продажба на стоки, предлагани от Продавача чрез Онлайн магазина;
 4. да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договора с Продавача чрез Онлайн магазина;
 5. да извършва плащания във връзка със сключения с Продавача договор, по определени в ОУ начини за разплащане;
 6. да получава информация за стоките предлагани от Продавача чрез Онлайн магазина;
 7. да бъде уведомяван за правата и задълженията му произтичащи от ОУ и закона чрез Онлайн магазина;
 8. да упражнява правото си на отказ от договора, когато е приложимо съгласно ЗЗП и настоящите ОУ.

Чл.7.1. Продавачът доставя стоките и гарантира правата на клиента, предвидени в закона и настоящите ОУ, в рамките на добросъвестността и съгласно възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

Чл.7.2. Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоки, предлагани от Продавача чрез Онлайн магазина, достъпен на следния интернет адрес: https://handybanya.bg/

Чл.7.3. По силата на сключения с Продавача договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на избраните чрез Онлайн магазина стоки.

Чл.7.4. Клиентът заплаща на Продавача възнаграждение за закупените стоки, съгласно условията определени в настоящите ОУ. Възнаграждението е в размер на цената определена от Продавача в Онлайн магазина.

Чл.7.5. Цената за доставка на закупените от Клиента стоки се определя отделно от цената за закупуването им.

Чл.7.6. Продавачът доставя закупените от Клиента стоки в сроковете и при условията определени в настоящите ОУ.

Чл.8.1. Клиентът и Продавачът ce cъглacявaт, чe вcичĸи изявлeния пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa мoгaт дa бъдaт извъpшвaни пo eлeĸтpoнeн път и чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa ЗЕДЕП и чл. 11 oт ЗЕТ.

Чл.8.2. Πpиeма ce, чe eлeĸтpoннитe изявлeния извъpшeни oт Клиента ca извъpшeни oт лицето, пocoчeно в дaннитe, пpeдocтaвeни oт него пpи извъpшвaнe нa Поръчка или на peгиcтpaция, в случай че Клиентът използва Онлайн магазина, като регистриран потребител и e въвeл cъoтвeтния имейл и пapoлa зa дocтъп.

V. Използване на Онлайн магазина

Чл.9.1. Клиентът може да използва Онлайн магазина за сключване на договори за покупко-продажба на стоки като гост или като регистриран потребител.

Чл.9.2. За да използва Онлайн магазина като регистриран потребител, Клиентът следва да се регистрира, като въведе избрани от него имейл адрес и парола за достъп. В резултат от регистрацията Онлайн магазинът му създава уникален потребителски профил, чрез който той може да прави Поръчки и да закупува стоки.

Чл.9.3. В случай, че желае да използва Онлайн магазина като гост, за всяка покупка на стоки Клиентът е длъжен да попълни електронна форма за Поръчка по реда на чл.11.

Чл.9.4. При извършване на регистрация и използване на Онлайн магазина като регистриран потребител, Клиентът се задължава да въвежда верни и актуални данни в потребителския си профил. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени при регистрацията и въведени в потребителския профил в случай на промяна.

VI. Процедура по сключване на договор за покупко-продажба чрез Онлайн магазина

Чл.10. Продавачът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в Онлайн Магазина стоки, чрез отправяне на Поръчка и заплащане на съответната цена, при съобразяване и спазване на настоящите ОУ.

Чл.11.1. Клиент отправя Поръчка, чрез попълване на електронна форма достъпна на https://handybanya.bg/, като е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за извършване на доставка на стоката, както и всички други данни маркирани като задължителни в електронната форма. В случай, че трето лице, ще получи стоките, Клиентът е длъжен да го упълномощи изрично. При завършване на Поръчката, Клиентът има възможност да прегледа избраните от него стоки, както и посочената от него информация в електронната форма и при нужда да извърши корекции. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни, като носи отговорност за неправилно и грешно попълнени данни.

Чл.11.2. Клиент отправя и изпраща Поръчката на Продавача с нейното завършване чрез натискането на бутона „Завърши поръчката”. Чрез извършване на действието, Клиент прави електронно изявление, с което заявява желанието си да закупи избраните стоки, при условията, в състоянието и при цената определени в настоящите ОУ и посочени в Онлайн магазина.

Чл.12. Клиентът извършва покупката на стоки от Продавача чрез Онлайн магазина по следната процедура:

 1. посещение на Онлайн магазина на Продавача на интернет адрес https://handybanya.bg/;
 2. извършване на регистрация в Онлайн магазина, ако Клиент няма потребителски профил – той извършва посочената стъпка единствено, в случай че желае да използва Онлайн магазина като Регистриран потребител;
 3. влизане в потребителския си профил в Онлайн магазина чрез въвеждане на имейл и парола за достъп – Клиентът извършва посочената стъпка единствено, в случай че желае да използва Онлайн магазина като Регистриран потребител;
 4. избиране на една или повече от предлаганите стоки в Онлайн магазина и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 5. попълване на електронна форма за Поръчка;
 6. преглед на информацията за Поръчката;
 7. избор на метод за плащане на цената;
 8. приемане на ОУ, чрез поставяне на отметка на бутона „Приемам”;
 9. завършване и изпращане на Поръчката чрез натискане на бутона „Завърши поръчката”;
 10. потвърждаване на Поръчката от Продавача.

Чл.13. При посочени в Поръчката непълни, неверни или грешни данни, включително за адрес, телефонен номер и имейл, липсата и неточността на които затрудняват или правят невъзможно изпълнението на договора за покупко-продажба или отделни права и задължения на Продавача, той се опитва да открие пълните и верни данни на Клиентя, като в случай, че не успее да ги открие, Продавачът има право едностранно без предизвестие да развали договора по вина на Клиента, за което го информира незабавно на наличните в Поръчката контакти.

Чл.14. С поставяне на отметка на бутона „Приемам”, Клиент декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, след което може да извършва валидни Поръчки за закупуване на предлаганите чрез Онлайн магазина стоки.

Чл.15. С натискането на бутона „Завърши поръчката”, Клиент извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Поръчката е обвързващо предложение за сключване на договор за покупко-продажба с Продавача, като Клиент е обвързан от предложението си за период от 14 дни.

Чл.16. Продавачът потвърждава Поръчката чрез телефонно обаждане на посочения от Клиента в Поръчката телефонен номер.

Чл.17. Договорът за покупко-продажба между Продавача и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на Поръчката от Продавача по описания в чл.16 начин.

VII. Цена и начин на плащане

Чл.18. Всички цени в Онлайн магазина са в български левове, с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Продавачът си запазва правото да ги променя без предупреждение по всяко време. Цените по завършени от Клиента Поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.

Чл.19. Обявените в Онлайн магазина цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

Чл.20. Дължимата от Клиента цена за закупуване на стоките по договора е посочена в изготвената от Клиента и потвърдена от Продавача Поръчка.

Чл.21. Цената за доставка на закупените от Клиента стоки се определя отделно от продажната им цена и се посочва в изготвената от Клиентя Поръчка преди той да я завърши. Клиентът се съгласява с цената на доставката чрез натискането на бутона „Завърши поръчката”.

Чл.22.1. Клиент може да заплати цената за закупуване на стоките по следните начини:

 1. с наложен платеж;
 2. по банков път;
 3. чрез Paypal
 4. ........

Чл.22.2. При изготвяне на Поръчката и преди завършването й чрез натискане на бутона „Завърши поръчката”, Клиент избира метод за плащане;

Чл.22.3. В случай че Клиент изберe „Наложен платеж” като метод за плащане, то той заплаща цената за закупуване на стоките на куриера/ доставчика, който ги доставя.

Чл.23. При изготвяне на Поръчката и преди завършването й, Клиент посочва всички необходими данни за издаване на фактура в съответствие с действащото българско законодателство. Продавачът издава на Клиента фактура за заплатените стоки на база на предоставената му информация и я изпраща на Клиента чрез куриера/доставчика, който извършва доставката на стоките или в електронен вариант на посочения от Клиента имейл.

Чл.24. Клиент заплаща разходите за доставка на стоките директно на куриера/ доставчика.

VIII. Изпълнение на договора за покупко-продажба

Чл.25. Стоките предмет на договора се доставят чрез индивидуално уговорен срок за всяка конкретна поръчка.

Чл.26. Срокът за доставка може да бъде удължен с до 14 дни, независимо от уговорения срок по чл.25 в следните случаи:

 1. в случай, че стоките не са налични на склад,
 2. в случай, че дадени от Клиента данни необходими за доставката са непълни, неверни или неточни,
 3. също така при невъзможност Клиент или трето упълномощено лице да получи стоките,
 4. и в други случаи, в които поради обема и/или естеството на Поръчката или поради непредвидени обстоятелства се налага по-дълъг срок за доставка,

При всички случаи Клиент ще бъде уведомяван своевременно на посочения от него в Поръчката телефон и/или имейл.

Чл.27. Стоките се предават на Клиента или на трето изрично упълномощено от него лице, което приема и потвърждава получаването им от името на Клиента, след заплащане на цената на стоките предврително или в момента на доставка. При предаване на стоките, Клиент или третото лице подписват придружаващите я документи.

Чл.28. В случай, че Клиент или трето упълномощено от него лице, не бъдат намерени в срока за доставка на посочения в Поръчката адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоките в този срок, включително, ако Клиент или третото упълномощено лице не посетят избрания от тях офис на куриера, за да получат стоките, или Клиент не заплати цената на доставката, или цената на стоките, Продавачът има право едностранно без предизвестие да развали договора по вина на Клиента, за което го информира на посочения в Поръчката имейл адрес. При едностранно прекратяване по вина на Клиента, последният дължи разходите за доставка и връщане на стоките, като Продавачът удържа съответните суми от получената цена, като връща остатъка на Клиента в 14-дневен срок от развалянето на договора.

Чл.29. Клиент може да потвърди желанието си да получи стоките и след изтичане на срока за доставка, в случай че Продавачът не е развалил договора, като уведоми за това Продавача и поеме разходите за повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на достигането на потвърждението по предходното изречение до Продавача

Чл.30. Клиент има право да прегледа стоката и ако явно не съответства на договора да информира незабавно Продавача, като в противен случай, стоката се смята за одобрена и съответстваща на изискванията на договора.

Чл.31. При сгрешена или липсваща стока, такава се доставя в удължения срок по чл.26 от ОУ. При сгрешена стока Клиент не заплаща допълнително такса за доставка.

Чл.32. При невъзможност на Продавача да предостави на Клиента поръчаната от него стока, може да му предложи алтернативна такава. При несъгласие от страна на Клиента, Продавачът се задължава да възстанови заплатената стойност на непредоставената стока в 14-дневен срок от уведомяването му за това от Клиента. Дocтaвчиĸът възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми, ĸaтo изпoлзвa cъщoтo плaтeжнo cpeдcтвo, изпoлзвaнo oт Клиента пpи пъpвoнaчaлнaтa тpaнзaĸция, ocвeн aĸo последният e изpaзил изpичнoтo cи cъглacиe зa изпoлзвaнe нa дpyгo плaтeжнo cpeдcтвo и пpи ycлoвиe, чe тoвa нe e cвъpзaнo c допълнителни paзxoди зa Клиента.

IX. Права и задължения на страните

Чл.31.Права и задължения на Продавача

Чл.33.1. Продавачът се задължава:

 1. да достави в срок закупените стоки;
 2. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 3. да информира Клиента за основните характеристики на стоките с цел подпомагане на извършването на информиран избор при покупка на стоките;
 4. да информира Клиента за цената на стоките;
 5. да информира Клиента за цената на доставката на стоките;
 6. да информира Клиента за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора за покупко-подажба.

Чл.33.2. Продавачът има право:

 1. да получи цената за закупуване на стоките, включително авансово, по сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки;
 2. да изпраща търговски съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от Продавача, да провежда анкети и други.

Чл.34. Права и задължения на Клиента

Чл.34.1. Клиент се задължава:

 1. да попълни електронната форма за Поръчка пълно и вярно, като посочи верни и точни име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за извършване на доставката, както и всички други данни маркирани като задължителни в електронната форма. В случай че трето лице ще получи стоките, Клиентът е длъжен да го упълномощи изрично за това;
 2. да заплати цената на закупените от него стоки;
 3. да заплати разходите по доставката, а в случай на отказ от договора по реда на Раздел X от ОУ, да заплати разходите по връщане на стоките;
 4. при отказ от договора по реда на Раздел X от ОУ, да върне стоките в 14-дневен срок от отказа;
 5. да получи закупените от него стоки;
 6. в случай че има потребителски профил, да полага всички необходими грижи и мерки за опазване на паролата си за достъп до профила. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Продавача в случай на неправомерен достъп до потребителския му профил, както и при вероятност от такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на паролата му за достъп, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването и;
 7. да не подава фиктивни, невалидни или грешни Поръчки или друга невярна информация при използване на Онлайн магазина;
 8. да спазва българското законодателство, настоящите ОУ, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

Чл.34.2. Клиент има право:

 1. да разглежда, поръчва и закупува стоки от Онлайн магазина по реда и условията посочени в настоящите ОУ;
 2. да се информира за състоянието на своята Поръчка;
 3. да получи закупените стоки, след заплащане на цената им, по реда посочен в настоящите ОУ;
 4. да се откаже от договора за покупко-продажба по реда на Раздел X от ОУ;
 5. да се откаже от получени стоки и да получи обратно заплатената цена по реда посочен в настоящите ОУ.

X. Право на отказ от договора за покупко-продажба

Чл.35. Всеки Клиент, който има качеството потребител по смисъла на §13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, има право да се откаже от договора за покупко-продажба без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок считано от:

 1. датата на сключване на договора за покупко-продажба;
 2. датата на приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от куриера и посочено от Клиента;

Чл.36. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да информира Продавача за решението си преди изтичане на срока по чл.35 като попълни и изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение №6 към ЗЗП, приложен към настоящите ОУ или като заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора по друг начин, като формулярът или изричното заявление трябва да бъдат подадени на имейл: info@handybanya.bg.

Чл.37. Срокът за отказ от договора, се счита за спазен, ако заявлението по чл.36 съдържащо изричното решение за отказ е изпратено преди изтичането на 14-дневния срок от по-късно настъпилото събитие по чл.35, т.1 и т.2 от ОУ.

Чл.38. В случай на отказ по чл.35 Продавачът възстановява на Клиентa всички плащания, които е получил от него в 14-дневен срок, считано от датата, на която Клиентът е информирал Продавачa за отказа от договора по реда на чл.36. Дocтaвчиĸът възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми, ĸaтo изпoлзвa cъщoтo плaтeжнo cpeдcтвo, изпoлзвaнo oт Клиента пpи пъpвoнaчaлнaтa тpaнзaĸция, ocвeн aĸo последният e изpaзил изpичнoтo cи cъглacиe зa изпoлзвaнe нa дpyгo плaтeжнo cpeдcтвo и пpи ycлoвиe чe тoвa нe e cвъpзaнo c допълнителни paзxoди зa Клиента. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не му се предостави достоверно доказателство, че Клиентът е изпратил обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.

Чл.39. Продавачът не възстановява допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.

Чл.40. В случаите, когато Клиент е получил стоките, той е длъжен в 14-дневен срок от отказа от договора по реда на чл.35 да изпрати на Продавача за своя сметка получените от него стоки, в оригинална опаковка в нейната цялост, придружаващата я документация и без увреждания на адреса на Продавача.

Чл.41. Всички разходи по връщането на стоките са изцяло за сметка на Клиента. До момента на обратното предаване на стоките на Продавача, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на стоките преди получаването им от Продавача, Клиент дължи обезщетение в размер на тяхната цена.

Чл.42. Клиент няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба по реда на Раздел X от ОУ в следните случаи:

 1. при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с нарушване цялостта на стоката и/или добрия търговски вид на стоката;

XI. РЕКЛАМАЦИИ по ЗЗП

Чл.43. При съществено несъответствие на доставените стоки с договора за покупко-продажба Клиент, който има качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, има право да направи рекламация, като посочи един от следните начини за удовлетворяването:

 1. чрез възстановяване на заплатената сума,
 2. чрез замяната на стоката,
 3. чрез намаление на цената на стоката.

Чл.44. При получаването на стоката, Клиент е длъжен незабавно да я прегледа и в случай че констатира явни недостатъци, незабавно да информира за това Продавача, като подаде рекламация. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена и съответстваща на изискванията на договора, като Клиент губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

Чл.45. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени до два месеца от откриване на несъответствието на стоката с договореното.

Чл.46. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките.

Чл.47. Клиент има възможност да предяви рекламация на следния имейл на Продавача: info@handybanya.bg. При предявяване на рекламацията Клиент посочва предмета й, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт, като задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, както следва:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл.48. Продавачът поддържа регистър на предявените пред него рекламации. Продавачът уведомява Клиентa в разумен срок за това дали приема рекламацията за основателна. Когато избраният от Клиентa начин за удовлетворяване на рекламацията е непропорционален спрямо друг възможен по преценка на Продавача, то той се свързва с Клиентa за уточняване на друг възможен начин за удовлетворяване на рекламацията.

Чл.49. В случай че Клиент избере да замени стоката с друга, която е на по-висока стойност, той заплаща разликата, а ако стойността е по-ниска, Продавачът възстановява разликата в цените. Разходите за уважена рекламация и доставка при замяна на стоката, ако има такива, се поемат от Продавача.

Чл.50. Във всички случаи, в които удовлетворяването на рекламацията е чрез възстановяване на заплатената сума или замяна на стоката, стоката следва първо да бъде върната на Продавача в състоянието, в което e получена, в оригиналната опаковка и придружена от всички оригинални аксесоари и документи. Всякакви липси и/или наличие на допълнителни дефекти, дължащи се на експлоатация от страна на Клиентa или свързани с повреда по време на транспорт и т.н., дават право на Продавача да откаже рекламацията или да намали нейния размер.

Чл.51. За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.

XII. Лични данни

Чл. 52.1. Продавачът се задължава да полага необходимата и дължима грижа, както и отговаря за защита на информацията за Клиентa, станала му известна по повод на използването на Онлайн магазина, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и европейскотото законодателство в тази област.

Чл.52.2. Продавачът не събира лични данни за посетителите на сайта извън технологично необходимата идентификационната информация, която сайтовете автоматично събират, докато сте в тях, както и минимално необходимата информация за извършване на доставките. Продавачът не използва и няма да използва, предоставя, продава или дава под наем каквато и да било част от тази автоматично събирана технологична информация при никакви обстоятелства и на никаква цена.

Чл.53.3. С приемането на настоящите общи условия посетителите и потребителите на сайта изразяват съгласието си за използване на тази технологично необходимата идентификационна информация, която сайтовете автоматично събират, както и доброволно предоставената от тях информация относно име и адрес за доставка, телефонен номер и мейл за обратна връзка.

Чл.53.4. Използването на "cookies" като идентификация при посещаване на сайтовете е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и която позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за използването на "cookies" можете да намерите на http://www.cookiecentral.com.

Чл.53.5. Продавачът не съхранява по никакъв начин каквито и да е било данни за вашите кредитни или дебитни карти. Онлайн разплащанията се извършват, чрез препращане към модул за онлайн разплащания опериран от epay.bg, който модул обработва онлайн плащането и подава обратно статус към Притежателят за успешно извършено плащане.

XIII. Прекратяване на договора за покупко-продажба

Чл.54. Договорът за покупко-продажба между Клиента и Продавача ce пpeĸpaтявaт в cлeднитe cлyчaи:

 1. при изпълнение на Поръчката и заплащане на цената на стоките и разходите за доставка;
 2. пo взaимнo cъглacиe на страните;
 3. при отказ от страна на Клиента по реда на Раздел X от ОУ;
 4. пpи пpeĸpaтявaнe и oбявявaнe в лиĸвидaция или oбявявaнe в нecъcтoятeлнocт нa eднa oт cтpaнитe пo дoгoвopa;
 5. пpи иззeмвaнe на стоки или зaпeчaтвaнe нa обекта на Продавача oт дъpжaвните opгaни.

Чл.55. Продавачът има право едностранно без предизвестие да развали договора за покупко-продажба по вина на Клиента, в случаите посочени в чл.13 и чл.28 от ОУ;

XIV. Отговорност

Чл.56. Продавачът не носи отговорност за вреди от какъвто и да било вид, които не са пряк и непосредствен резултат от неизпълнение на негови конкретни договорни задължения. Продавачът не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на стоки след доставянето им, включително при загубата им.

Чл.57. Продавачът не носи отговорност за вреди от какъвто и да било вид, в случаите по чл.32 от ОУ.

Чл.58. Страните не носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила се дефинира съгласно законодателството на Република България (чл.306, ал.2 на Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването и, като вземе всички мерки за ограничаване на последствията от непреодолимата сила.

Чл.59. Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на Поръчките за покупка.

Чл.60. Във всеки случай, размерът на отговорността на Продавача за вреди причинени на Клиента или трети лица от закупените стоки, неизпълнението или лошото изпълнение на договора за покупко- продажба на стоки или за всички други случаи на причинени вреди е ограничен до размера на цената на закупените стоки, освен в случаите, при които законът не позволява подобно ограничение.

Чл.61. Клиентът е длъжен да обезщети Продавача за всички претърпени вреди, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Клиента по настоящите ОУ и договора за покупко-продажба, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, добрите нрави или Интернет етиката.

Чл.62. Клиент е длъжен да обезщети Продавача и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си за потребителския профил, при използването на същата и на потребителския му профил.

Чл.63. В случай че договорът за покупко-продажба е развален по вина на Клиента, той е длъжен да обезщети Продавача за разходите за доставка и връщане на стоките, както и за всички други вреди настъпили в следствие на развалянето на договора.

XV. Изменения на Общите условия

Чл.64. Продавачът може да измени настоящите Общи условия по всяко време, като публикува на https://handybanya.bg/ актуалната тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

XVI. Други условия

Чл.65. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора като цяло или на други негови клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона.

Чл.66. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле или бутон в Онлайн магазина и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл.67. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и последствията от това, също така спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Чл.68. При разногласия и възникнал спор с Продавача, Клиентът, който има качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, може да отнесе спора за решаване пред Комисията за защита на потребителите.

Документи:

форма за отказ от договора за покупко-продажба